องค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ตาเบา
อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 32140 โทรศัพท์. 0-4455-8931 โทรสาร. 0-4455-8932

บริการข้อมูล
thumb_up facebook

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 48
group คณะผู้บริหาร
(นางเนตรนภา เหมือนวาจา)
นายกอบต.ตาเบา
โทร : 0618945656
(นางเนตรนภา เหมือนวาจา)
นายกอบต.ตาเบา
โทร : 0618945656
(นายมงคล ยอดลี)
รองนายกอบต.ตาเบา
โทร : 0637688886
(นายมงคล ยอดลี)
รองนายกอบต.ตาเบา
โทร : 0637688886
(นายอัครา พงาตุนัดต์)
รองนายกอบต.ตาเบา
โทร : 0935407930
(นายอัครา พงาตุนัดต์)
รองนายกอบต.ตาเบา
โทร : 0935407930
(น.ส.สุนันทา กายดีสุด)
เลขานุการนายกฯ
โทร : 0860561266
(น.ส.สุนันทา กายดีสุด)
เลขานุการนายกฯ
โทร : 0860561266
group สมาชิกสภา
(นายญาติ ยอดเสาดี)
ประธานสภา
(นายญาติ ยอดเสาดี)
ประธานสภา
(นายจักพงศ์ สุรินทรานนท์)
รองประธานสภา
(นายจักพงศ์ สุรินทรานนท์)
รองประธานสภา
(นายจักรินทร์ คนึงเพียร)
ปลัดอบต.ตาเบา เลขานุการสภา
(นายจักรินทร์ คนึงเพียร)
ปลัดอบต.ตาเบา เลขานุการสภา
(นายสกล คงสุข)
สมาชิกสภาฯ หมู่ 1
(นายสกล คงสุข)
สมาชิกสภาฯ หมู่ 1
(นายอุไทย จันทร์มาลี)
สมาชิกสภาฯ หมู่ 1
(นายอุไทย จันทร์มาลี)
สมาชิกสภาฯ หมู่ 1
(นายญาติ ยอดเสาดี)
สมาชิกสภาฯ หมู่ 2
(นายญาติ ยอดเสาดี)
สมาชิกสภาฯ หมู่ 2
(นายประเสริฐ สุชาติสุนทร)
สมาชิกสภาฯ หมู่ 2
(นายประเสริฐ สุชาติสุนทร)
สมาชิกสภาฯ หมู่ 2
(นายสุริยะ ธานีพูน)
สมาชิกสภาฯ หมู่ 3
(นายสุริยะ ธานีพูน)
สมาชิกสภาฯ หมู่ 3
(นายสำรวม รัตนะเวียง)
สมาชิกสภาฯ หมู่ 3
(นายสำรวม รัตนะเวียง)
สมาชิกสภาฯ หมู่ 3
(นายบุญชัย จันทร์เนียม)
สมาชิกสภาฯ หมู่ 4
(นายบุญชัย จันทร์เนียม)
สมาชิกสภาฯ หมู่ 4
(นางเสรี ขำหลักร้อย)
สมาชิกสภาฯ หมู่ 4
(นางเสรี ขำหลักร้อย)
สมาชิกสภาฯ หมู่ 4
(นางเพลิน เพลินพร้อม)
สมาชิกสภาฯ หมู่ 5
(นางเพลิน เพลินพร้อม)
สมาชิกสภาฯ หมู่ 5
(น.ส.ทวีกาญจน์ ยอดเสาดี)
สมาชิกสภาฯ หมู่ 5
(น.ส.ทวีกาญจน์ ยอดเสาดี)
สมาชิกสภาฯ หมู่ 5
(นายวรยุทธ สำราญล้ำ)
สมาชิกสภาฯ หมู่ 6
(นายวรยุทธ สำราญล้ำ)
สมาชิกสภาฯ หมู่ 6
(นายสุธน สำราญล้ำ)
สมาชิกสภาฯ หมู่ 6
(นายสุธน สำราญล้ำ)
สมาชิกสภาฯ หมู่ 6
(นายสุขทน สมปาง)
สมาชิกสภาฯ หมู่ 7
(นายสุขทน สมปาง)
สมาชิกสภาฯ หมู่ 7
(นายไสว เกิดชื่น)
สมาชิกสภาฯ หมู่ 7
(นายไสว เกิดชื่น)
สมาชิกสภาฯ หมู่ 7
(นายละเมียด รักงาม)
สมาชิกสภาฯ หมู่ 8
(นายละเมียด รักงาม)
สมาชิกสภาฯ หมู่ 8
(นายสุดท้าย ถึงดี)
สมาชิกสภาฯ หมู่ 8
(นายสุดท้าย ถึงดี)
สมาชิกสภาฯ หมู่ 8
(นายนาค ชูชื่นบุญ)
สมาชิกสภาฯ หมู่ 9
(นายนาค ชูชื่นบุญ)
สมาชิกสภาฯ หมู่ 9
(นายสุทัศน์ สุดตะลาวดี)
สมาชิกสภาฯ หมู่ 9
(นายสุทัศน์ สุดตะลาวดี)
สมาชิกสภาฯ หมู่ 9
(นางยุพิน คงสืบเสาะ)
สมาชิกสภาฯ หมู่ 10
(นางยุพิน คงสืบเสาะ)
สมาชิกสภาฯ หมู่ 10
(ว่าง)
สมาชิกสภาฯ หมู่ 10
(ว่าง)
สมาชิกสภาฯ หมู่ 10
(นายปัญญา คิดนุนาม)
สมาชิกสภาฯ หมู่ 11
(นายปัญญา คิดนุนาม)
สมาชิกสภาฯ หมู่ 11
(นายศักดา รัตนวรรณ)
สมาชิกสภาฯ หมู่ 11
(นายศักดา รัตนวรรณ)
สมาชิกสภาฯ หมู่ 11
(นายภูมิศักดิ์ ชูชื่นบุญ)
สมาชิกสภาฯ หมู่ 12
(นายภูมิศักดิ์ ชูชื่นบุญ)
สมาชิกสภาฯ หมู่ 12
(นางรัตมณี น่าชม)
สมาชิกสภาฯ หมู่ 12
(นางรัตมณี น่าชม)
สมาชิกสภาฯ หมู่ 12
(นายชาญยุทธ ชนะชัย)
สมาชิกสภาฯ หมู่ 13
(นายชาญยุทธ ชนะชัย)
สมาชิกสภาฯ หมู่ 13
(นางทองจันทร์ สัตย์สุขยิ่ง)
สมาชิกสภาฯ หมู่ 13
(นางทองจันทร์ สัตย์สุขยิ่ง)
สมาชิกสภาฯ หมู่ 13
(นายประยูร ติราวรัมย์)
สมาชิกสภาฯ หมู่ 14
(นายประยูร ติราวรัมย์)
สมาชิกสภาฯ หมู่ 14
(นางอุไร ฉายยิ่งเชี่ยว)
สมาชิกสภาฯ หมู่ 14
(นางอุไร ฉายยิ่งเชี่ยว)
สมาชิกสภาฯ หมู่ 14
(นายจักพงศ์ สุรินทรานนท์)
สมาชิกสภาฯ หมู่ 15
(นายจักพงศ์ สุรินทรานนท์)
สมาชิกสภาฯ หมู่ 15
(นายมาโนช ยอดเสาดี)
สมาชิกสภาฯ หมู่ 15
(นายมาโนช ยอดเสาดี)
สมาชิกสภาฯ หมู่ 15
(นายชัย คิดดีจริง)
สมาชิกสภาฯ หมู่ 16
(นายชัย คิดดีจริง)
สมาชิกสภาฯ หมู่ 16
(นายอำนาจ ใยแดง)
สมาชิกสภาฯ หมู่ 16
(นายอำนาจ ใยแดง)
สมาชิกสภาฯ หมู่ 16
(นางสังวาลย์ ชูชื่นบุญ)
สมาชิกสภาฯ หมู่ 17
(นางสังวาลย์ ชูชื่นบุญ)
สมาชิกสภาฯ หมู่ 17
(นายพิทักษ์ สัญจรดี)
สมาชิกสภาฯ หมู่ 17
(นายพิทักษ์ สัญจรดี)
สมาชิกสภาฯ หมู่ 17
(นายเฉลียว ธานีพูน)
สมาชิกสภาฯ หมู่ 18
(นายเฉลียว ธานีพูน)
สมาชิกสภาฯ หมู่ 18
(นายประมูล ธานีพูน)
สมาชิกสภาฯ หมู่ 18
(นายประมูล ธานีพูน)
สมาชิกสภาฯ หมู่ 18
(ว่าง)
สมาชิกสภาฯ หมู่ 19
(ว่าง)
สมาชิกสภาฯ หมู่ 19
(นายมิตร ติราวรัมย์)
สมาชิกสภาฯ หมู่ 19
(นายมิตร ติราวรัมย์)
สมาชิกสภาฯ หมู่ 19
group หัวหน้าส่วนราชการ
(นายจักรินทร์ คนึงเพียร)
ปลัดอบต.ตาเบา
โทร : 08176071944
(นายจักรินทร์ คนึงเพียร)
ปลัดอบต.ตาเบา
โทร : 08176071944
(นายวิเศษ สุดใสดี)
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 0831015586
(นายวิเศษ สุดใสดี)
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 0831015586
(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองคลัง
(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นางยรรยง ไชยา)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
โทร : 0801591560
(นางยรรยง ไชยา)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
โทร : 0801591560
(นายปฐมพร เลี่ยมดี)
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0819765429
(นายปฐมพร เลี่ยมดี)
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0819765429
group สำนักปลัด
(นายวิเศษ สุดใสดี)
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 0831015586
(นายวิเศษ สุดใสดี)
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 0831015586
(พ.อ.ท.ธีรวัฒน์ เดชกุญชร)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
โทร : 0981364128
(พ.อ.ท.ธีรวัฒน์ เดชกุญชร)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
โทร : 0981364128
ว่าง
นิติกร
ว่าง
นิติกร
(น.ส.จุฬา สว่างภพ)
นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ
โทร : 0810697377
(น.ส.จุฬา สว่างภพ)
นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ
โทร : 0810697377
(นางธนิตา พรหมพิทักษ์)
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
โทร : 0878779632
(นางธนิตา พรหมพิทักษ์)
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
โทร : 0878779632
(ว่าง)
เจ้าพนักงานป้องกันฯ
(ว่าง)
เจ้าพนักงานป้องกันฯ
นางนิตยา ได้ไซร์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
โทร : 0844106626
นางนิตยา ได้ไซร์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
โทร : 0844106626
(นางถวัลรัตน์ กุลวัฒนาพานิช)
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ พนักงานจ้างตามภารกิจ
โทร : 0876473646
(นางถวัลรัตน์ กุลวัฒนาพานิช)
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ พนักงานจ้างตามภารกิจ
โทร : 0876473646
(นายนิพนธ์ คิดนุนาม)
ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน พนักงานจ้างตามภารกิจ
โทร : 0930152637
(นายนิพนธ์ คิดนุนาม)
ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน พนักงานจ้างตามภารกิจ
โทร : 0930152637
(นายบุญนำ เทือกทา)
พนักงานขับรถยนต์ พนักงานจ้างตามภารกิจ
โทร : 0894232393
(นายบุญนำ เทือกทา)
พนักงานขับรถยนต์ พนักงานจ้างตามภารกิจ
โทร : 0894232393
(นายทองดี คงสืบเสาะ)
ผช.นักพัฒนาชุมชน พนักงานจ้างตามภารกิจ
โทร : 0880486480
(นายทองดี คงสืบเสาะ)
ผช.นักพัฒนาชุมชน พนักงานจ้างตามภารกิจ
โทร : 0880486480
(นางวรรณี เทือกทา)
คนงานทั่วไป พนักงานจ้างทั่วไป
โทร : 06552677270
(นางวรรณี เทือกทา)
คนงานทั่วไป พนักงานจ้างทั่วไป
โทร : 06552677270
(นายสวด สอนดี)
นักการ พนักงานจ้างทั่วไป
โทร : 0934698640
(นายสวด สอนดี)
นักการ พนักงานจ้างทั่วไป
โทร : 0934698640
(นายวิภพ น่าชม)
คนงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่ป้องกันฯ พนักงานจ้างทั่วไป
(นายวิภพ น่าชม)
คนงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่ป้องกันฯ พนักงานจ้างทั่วไป
(นายประโยชน์ ใจดีจริง)
คนงานทั่วไป ปฏิบัติงานป้องกันฯ พนักงานจ้างทั่วไป
โทร : 0873686604
(นายประโยชน์ ใจดีจริง)
คนงานทั่วไป ปฏิบัติงานป้องกันฯ พนักงานจ้างทั่วไป
โทร : 0873686604
(นายฤทธิศร แก่นสุข)
คนงานทั่วไป พนักงานดับเพลิง พนักงานจ้างทั่วไป
(นายฤทธิศร แก่นสุข)
คนงานทั่วไป พนักงานดับเพลิง พนักงานจ้างทั่วไป
(นายประภัย ยังกล้า)
คนงานทั้วไป พนักงานดับเพลิง พนักงานจ้างทั่วไป
(นายประภัย ยังกล้า)
คนงานทั้วไป พนักงานดับเพลิง พนักงานจ้างทั่วไป
group กองคลัง
(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองคลัง
(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นางสาวีนี ไชยา)
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
โทร : 0868658348
(นางสาวีนี ไชยา)
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
โทร : 0868658348
(นางเอมอร บุตโสภา)
เจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงาน
โทร : 0818772283
(นางเอมอร บุตโสภา)
เจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงาน
โทร : 0818772283
(นางสาวทิพากร ชัยพัฒนปรีชา)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงาน
โทร : 0879879001
(นางสาวทิพากร ชัยพัฒนปรีชา)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงาน
โทร : 0879879001
(นางบุญต่อ สุดยอดสุด)
นักวิชาการคลัง (ลูกจ้างประจำ)
โทร : 09825189511
(นางบุญต่อ สุดยอดสุด)
นักวิชาการคลัง (ลูกจ้างประจำ)
โทร : 09825189511
(นางแสงจันทร์ หฤทัยถาวร)
ผช.เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ พนักงานจ้างตามภารกิจ
โทร : 0619592344
(นางแสงจันทร์ หฤทัยถาวร)
ผช.เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ พนักงานจ้างตามภารกิจ
โทร : 0619592344
(น.ส.ปนัดดา บินรวดเร็ว)
ผช.เจ้าพนักงานพัสดุ พนักงานจ้างตามภารกิจ
โทร : 0956143918
(น.ส.ปนัดดา บินรวดเร็ว)
ผช.เจ้าพนักงานพัสดุ พนักงานจ้างตามภารกิจ
โทร : 0956143918
(น.ส.สุวดี มั่นชาติ)
คนงานทั่วไป (งานจัดเก็บรายได้)
โทร : 0622651149
(น.ส.สุวดี มั่นชาติ)
คนงานทั่วไป (งานจัดเก็บรายได้)
โทร : 0622651149
group กองช่าง
(นายปฐมพร เลี่ยมดี)
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0819765429
(นายปฐมพร เลี่ยมดี)
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0819765429
(นายสุรเชษฐ สัญจรดี)
นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน
โทร : 0827483198
(นายสุรเชษฐ สัญจรดี)
นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน
โทร : 0827483198
(นายปิยะพงษ์ เลี่ยมดี)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา พนักงานจ้างตามภารกิจ
โทร : 0819767815
(นายปิยะพงษ์ เลี่ยมดี)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา พนักงานจ้างตามภารกิจ
โทร : 0819767815
(นายทวีศักดิ์ มีบุตรดี)
คนงานทั่วไป งานไฟฟ้า
โทร : 0986027553
(นายทวีศักดิ์ มีบุตรดี)
คนงานทั่วไป งานไฟฟ้า
โทร : 0986027553
(นายธนวัฒน์ สุชาติสุนทร)
คนงานทั่วไป งานโยธา
โทร : 0872467079
(นายธนวัฒน์ สุชาติสุนทร)
คนงานทั่วไป งานโยธา
โทร : 0872467079
group กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
(นางยรรยง ไชยา)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
โทร : 08011591560
(นางยรรยง ไชยา)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
โทร : 08011591560
ว่าง
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ/ชำนาญการ
ว่าง
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ/ชำนาญการ
(นางกัลยกร ศรกล้า)
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา พนักงานจ้างตามภารกิจ
โทร : 0874422113
(นางกัลยกร ศรกล้า)
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา พนักงานจ้างตามภารกิจ
โทร : 0874422113
(นางมาฆะ ยานศิริ)
ครูชำนาญการ ศพด.บ้านหนองจอก
โทร : 0804759790
(นางมาฆะ ยานศิริ)
ครูชำนาญการ ศพด.บ้านหนองจอก
โทร : 0804759790
(นางเพ็ญพรรณ ทรงสีสด)
ครู ศพด.บ้านหนองจอก
โทร : 0833700491
(นางเพ็ญพรรณ ทรงสีสด)
ครู ศพด.บ้านหนองจอก
โทร : 0833700491
(นางอชิรญาณ์ อย่าเสียสัตย์)
ครูชำนาญการ ศพด. บ้านหนองจอก
โทร : 0896244315
(นางอชิรญาณ์ อย่าเสียสัตย์)
ครูชำนาญการ ศพด. บ้านหนองจอก
โทร : 0896244315
(น.ส.สิรภัทรพิมพ์ ธานีพูน)
ครู ศพด. บ้านภูมิสตึง
โทร : 0903680759
(น.ส.สิรภัทรพิมพ์ ธานีพูน)
ครู ศพด. บ้านภูมิสตึง
โทร : 0903680759
(นางไอยเรศ เที่ยงทัศน์)
ครู ศพด. บ้านภูมิสตึง
โทร : 0616982829
(นางไอยเรศ เที่ยงทัศน์)
ครู ศพด. บ้านภูมิสตึง
โทร : 0616982829
(นายไพโรจน์ โสรบุตร)
ครู ศพด. บ้านภูมิสตึง
โทร : 0629132764
(นายไพโรจน์ โสรบุตร)
ครู ศพด. บ้านภูมิสตึง
โทร : 0629132764
(น.ส.สุปรานีย์ น่าชม)
ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป) ศพด. บ้านหนองจอก พนักงานจ้างทั่วไป
โทร : 0637865238
(น.ส.สุปรานีย์ น่าชม)
ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป) ศพด. บ้านหนองจอก พนักงานจ้างทั่วไป
โทร : 0637865238
(น.ส.อรวรรณ รัตนวรรณ)
ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป) ศพด. บ้านภูมิสตึง พนักงานจ้างทั่วไป
โทร : 0912755832
(น.ส.อรวรรณ รัตนวรรณ)
ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป) ศพด. บ้านภูมิสตึง พนักงานจ้างทั่วไป
โทร : 0912755832
(นายชวลิต ติราวรัมย์)
ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป) ศพด. บ้านปะปูล พนักงานจ้างทั่วไป
โทร : 0922782940
(นายชวลิต ติราวรัมย์)
ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป) ศพด. บ้านปะปูล พนักงานจ้างทั่วไป
โทร : 0922782940
(น.ส.วิจิตรา ลัทธิวาจา)
ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป) ศพด. บ้านปะปูล พนักงานจ้างทั่วไป
โทร : 0864637359
(น.ส.วิจิตรา ลัทธิวาจา)
ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป) ศพด. บ้านปะปูล พนักงานจ้างทั่วไป
โทร : 0864637359
folder โครงสร้างหน่วยงาน

รอปรับปรุง


camera_alt ภาพกิจกรรม
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา นำโดยนางเนตรนภา เหมือนวาจา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา [21 กรกฎาคม 2564]
คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อตำบลตาเบา [2 กรกฎาคม 2564]
คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อตำบลตาเบา ลงพื้นที่สอบสวนโรค ควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(covid-19) [21 มิถุนายน 2564]
คณะกรรมการประเมินความพร้อมการเปิดเรียนของ ศพด.สังกัด อบต.ตาเบา ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) [10 มิถุนายน 2564]
 
บุคลากรภายใน
camera_alt ผู้บริหารองค์กร
(นางเนตรนภา เหมือนวาจา)
นายกอบต.ตาเบา
โทร : สายตรง 0618945656
(นางเนตรนภา เหมือนวาจา)
นายกอบต.ตาเบา
โทร : สายตรง 0618945656
(นายจักรินทร์ คนึงเพียร )
ปลัดอบต. ตาเบา
โทร : สายตรง 0817607194
(นายจักรินทร์ คนึงเพียร )
ปลัดอบต. ตาเบา
โทร : สายตรง 0817607194