องค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ตาเบา
อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
folder หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
insert_drive_file เส้นทางความก้าวหน้า poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
insert_drive_file ประกาศการสร้างขวัญ กำลังใจ และบทลงโทษ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38
description การพัฒนาบุคลากร ปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28
insert_drive_file การประกาศหลักเกณฑ์การประเมินขั้น ปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34
insert_drive_file การบรรจุและแต่งตั้ง poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37
insert_drive_file การสรรหาและคัดเลือกบุคลกร ปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 59
photo การอบรมพัฒนาบุคลากร poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 205
insert_drive_file การบรรจุและแต่งตั้งพนักงาน (รับโอนย้าย) poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 215
photo การประกาศให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 211
insert_drive_file หลักเกณฑ์การปะมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 337
insert_drive_file หลักเกณฑ์การบรรจุแต่งตั้ง poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 338
photo เส้นทางความก้าวหน้า poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 310
insert_drive_file การสอบคัดเลือกและการสรรหา poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 355
description ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 320
1 - 16 (ทั้งหมด 16 รายการ) 1