องค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ตาเบา
อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 32140 โทรศัพท์. 0-4455-8931 โทรสาร. 0-4455-8932บริการข้อมูล
thumb_up facebook

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 190
เดือนนี้ 8,143
เดือนที่แล้ว 14,311
ทั้งหมด 65,097

volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ความรู้ภาษีที่ดินเเละสิ่งปลูกสร้าง LAND AND BUILDING TAX (ฉบับภาษาอังกฤษ) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11 |
photo ประชาสัมพันธ์รับสมัครเด็กนักเรียนอายุ 2 ปี บริบูรณ์ (นับถึงวนที่ 16 พ.ค. 2564) ประจำปีการศึกษา 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3]
photo ประชาสัมพันธ์จากองค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา เรื่อง การจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ประจำปี 2564 ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพั poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 96 |
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา เรื่อง ลดจำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 97 |
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา เรื่อง ขยายกำหนดการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิงปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เป็นการทั่วไปเฉพาะการจัดเก็บในปี พ.ศ. poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 126 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 134 |
photo ประชาสัมพันธ์ แจ้งปรับปรุงการกำหนดอัตราภาษีป้าย ตามกฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 132 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ไปยังผู้ประกอบการ เรื่องการติดป้ายร้านค้า ให้มายื่นแบบแสดงรายการ (ภป.1) poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 127 |
insert_drive_file เปิดเผยรายงานการเงินเเละรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 120 |
description โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนต้านยาเสพติด "ตาเบาคัพ ครั้งที่ 21" poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 199 |
photo ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา เรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 158 |
insert_drive_file กฎกระทรวงกำหนดอันตราภาษีป้าย 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 140 |
photo จดหมายข่าวฉบับที่ 1 เรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 439 |
insert_drive_file ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.3) องค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา poll
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 138 |
insert_drive_file กฎกระทรวง ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้ง poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 136 |
insert_drive_file ประกาศแผนพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 136 |
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 159 |
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและวันสอบสัมภาษณ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 159 |
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งคนงานทั่วไป (งานโยธา) poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
photo ประชาสัมพันธ์ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้กองคลัง อบต.ตาเบา ขอยายเวลารับชำระค่าภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้างประจำปี 2563 จากเดิมคือเดือน สิงหาคม 2563 เป็นเดื poll
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 164 |
1 - 20 (ทั้งหมด 67 รายการ) 1 2 3 4
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นางเนตรนภา เหมือนวาจา)
นายกอบต.ตาเบา
(นางเนตรนภา เหมือนวาจา)
นายกอบต.ตาเบา
(นายจักรินทร์ คนึงเพียร )
ปลัดอบต. ตาเบา
(นายจักรินทร์ คนึงเพียร )
ปลัดอบต. ตาเบา