องค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ตาเบา
อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์2
วันที่ เลขที่ เรื่อง
25 พฤษภาคม 2566
photo โครงการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม "ประเพณีฮาวปลึงกระแบ็ย" (เรียกขวัญกระบือ) ประจำปี 2566 | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4] [ไฟล์5] [ไฟล์6] [ไฟล์7] [ไฟล์8] [ไฟล์9] โดย : admin เปิดอ่าน : 2
18 พฤษภาคม 2566
photo เชิญเที่ยวงานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น "ประเพณีอาวปลึงกระแบ็ย" (เรียกขวัญกระบือ) ประจำปี 2566 | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4] [ไฟล์5] [ไฟล์6] poll โดย : admin เปิดอ่าน : 222
9 มีนาคม 2566
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา เรื่อง เปิดเผยรายงานการเงินและรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินเเผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2565 grade โดย : admin เปิดอ่าน : 23
9 มีนาคม 2566
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา เรื่อง การตรวจสอบการปฎิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 grade โดย : admin เปิดอ่าน : 13
7 มีนาคม 2566
find_in_page ประชาสัมพันธ์รับสมัครเด็กนักเรียนอายุ 2 ปี บริบูรณ์ (นับถึงวนที่ 16 พ.ค. 2566) ประจำปีการศึกษา 2566 | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] poll โดย : admin เปิดอ่าน : 264
24 กุมภาพันธ์ 2566
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี พ.ศ.2566 | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4] [ไฟล์5] [ไฟล์6] [ไฟล์7] [ไฟล์8] [ไฟล์9] [ไฟล์10] [ไฟล์11] [ไฟล์12] [ไฟล์13] [ไฟล์14] [ไฟล์15] [ไฟล์16] [ไฟล์17] [ไฟล์18] [ไฟล์19] [ไฟล์20] [ไฟล์21] [ไฟล์22] [ไฟล์23] [ไฟล์24] [ไฟล์25] [ไฟล์26] [ไฟล์27] [ไฟล์28] [ไฟล์29] [ไฟล์30] [ไฟล์31] [ไฟล์32] [ไฟล์33] [ไฟล์34] poll โดย : admin เปิดอ่าน : 31
16 กุมภาพันธ์ 2566
insert_drive_file วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 นางเนตรนภา เหมือนวาจา นายก อบต.ตาเบา ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ในที่ประชุมสภา อบต.ตาเบา สมัยสามัญ สมัยที่ | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] poll โดย : admin เปิดอ่าน : 26
3 กุมภาพันธ์ 2566
insert_drive_file ประกาศนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) grade โดย : admin เปิดอ่าน : 25
1 กุมภาพันธ์ 2566
photo ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) https://itas.nacc.go.th/go/iit/xerugd grade โดย : admin เปิดอ่าน : 15
1 กุมภาพันธ์ 2566
photo ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) https://itas.nacc.go.th/go/eit/xerugd grade โดย : admin เปิดอ่าน : 20
26 มกราคม 2566
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ. 2566 ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปล grade โดย : admin เปิดอ่าน : 18
25 มกราคม 2566
photo ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา เรื่อง การประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2566 grade โดย : admin เปิดอ่าน : 13
25 มกราคม 2566
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เป็นการทั่วไปเฉพาะการจัดเก็บในปี พ. โดย : admin เปิดอ่าน : 10
17 มกราคม 2566
insert_drive_file โปรแกรมการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนต้านยาเสพติด"ตาเบาคัพครั้งที่ 23" ประจำปี 2566 grade โดย : admin เปิดอ่าน : 16
25 สิงหาคม 2565
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ สังกัดสำนักปลัด poll โดย : admin เปิดอ่าน : 68
25 สิงหาคม 2565
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) สังกัด ศพด.บ้านภูมสตึง poll โดย : admin เปิดอ่าน : 62
22 สิงหาคม 2565
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินครั้งที่ ๑ (ข้อเขียน/ปฏิบัติ) และมีสิทธิเข้ารับการสัมภาาณ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ poll โดย : admin เปิดอ่าน : 69
22 สิงหาคม 2565
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินครั้งที่ ๑ (ข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการสัมภาาณ์ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) poll โดย : admin เปิดอ่าน : 55
16 สิงหาคม 2565
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ poll โดย : admin เปิดอ่าน : 75
16 สิงหาคม 2565
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) poll โดย : admin เปิดอ่าน : 65
1 - 20 (ทั้งหมด 143 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8


× องค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา