messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ตาเบา
อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

บริการข้อมูล
    thumb_up facebook

สถิติ sitemap
วันนี้ 89
เดือนนี้2,521
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)78,146
ทั้งหมด 280,000

cast ประกาศเชิญชวน-RSS
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 26
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 19
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านโคกเวง หมู่ที่ 17 เชื่อมบ้านบุกเจก หมู่ที่ 15 ตำบลตาเบา อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ปริมาณงาน กว้าง 5 เมตร ยาว 917 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,585 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 29
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางลาดยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สายบ้านโคกจราบ หมู่ที่ 8 เชื่อมบ้านหินโคน ตำบลโคกตะเคียน กว้าง 6 เมตร ยาว 2,100 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,600 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 26
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวลาดยาง Asphaltic Concrete โดยวิธี Pavement In - Place Recycling บ้านตาเตียว หมู่ที่ 3 หมู่บ้านลำพุก หมู่ที่ 14 ตำบลตาเบา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 197
rss_feed ประกวดราคาซื้อเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ชนิดลากจูงไม่น้อยกว่า 6 นิ้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 258
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมสร้างผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) บ้านสวาย ตำบลตาเบา - บ้านสวายทอง ตำบล กังแอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 385
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมสร้างผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) บ้านตาเบา หมู่ที่ 2 - บ้านหนองจอก หมู่ที่ 11 ตำบลตาเบา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 375
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมสร้างผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) บ้านปอยจุม หมู่ที่ 18 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 371
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมสร้างผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) บ้านปะปูล - บ้านโคกจราบ ตำบลตาเบา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 356
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ (ลำห้วยเสนง) แบบ มข.2527 ( ท 4 01 ) บ้านกระเพอโร หมูที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 15 กรกฎาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 458
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกหน้าหนองน้ำสาธารณะ (หนองปะปูล)บ้านปะปูล หมู่ที่ 13 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 480
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement in-place recyeling หมู่ที่ 15 ตำบลตาเบา อำเภอปราสาท จังหวัดสุริน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 457
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม หมู่ที่ 17 ตำบลตาเบา อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 454
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete โดยวิธี Pavement in- Place Recyeling บ้านสวายจู หมู่ที่ 16 ตำบลตาเบา เชื่อมต่อบ้านกันตาหาร หมู่ที่ 6 ตำบลตาเบา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤษภาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 475
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete โดยวิธี Pavement in-Place Recyeling บ้านหนองจอก หมู่ที่ 11 ตำบลตาเบา เชื่อมต่อ บ้านก๊วล ตำบลหนองใหญ่ อำเภอปราสาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤษภาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 449
1 - 16 (ทั้งหมด 16 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
1588870800 ผู้บริหารองค์กร
นางเนตรนภา เหมือนวาจา
นายก อบต.ตาเบา
โทร : 0618945656
นางเนตรนภา เหมือนวาจา
นายก อบต.ตาเบา
โทร : 0618945656
นายจักรินทร์ คนึงเพียร
ปลัดอบต. ตาเบา
โทร : 0817607194
นายจักรินทร์ คนึงเพียร
ปลัดอบต. ตาเบา
โทร : 0817607194