ชื่อเรื่อง : ประชาสัมพันธ์ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้กองคลัง อบต.ตาเบา ขอยายเวลารับชำระค่าภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้างประจำปี 2563 จากเดิมคือเดือน สิงหาคม 2563 เป็นเดื
ชื่อไฟล์ : JG4OzO7Mon100647.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้