ชื่อเรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา เรื่อง ขยายกำหนดการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิงปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เป็นการทั่วไปเฉพาะการจัดเก็บในปี พ.ศ.
ชื่อไฟล์ : 9C3qcY5Wed23157.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้