ชื่อเรื่อง : คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อตำบลตาเบา ลงพื้นที่สอบสวนโรค ควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(covid-19)
ชื่อไฟล์ : Z3SmKDBThu93135.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
รายละเอียด : เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2564 คณะกรรมการการประเมินความพร้อมการเปิดเรียนของสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา เพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 แห่ง


ชื่อไฟล์ : 0UgtaqbThu93143.jpg

ชื่อไฟล์ : stw1JzSThu93150.jpg

ชื่อไฟล์ : fimK0UZThu93156.jpg

ชื่อไฟล์ : jQu9u3qThu93207.jpg

ชื่อไฟล์ : rjEzHFqThu93213.jpg