ชื่อเรื่อง : ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.3) องค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา ประจำปีภาษี 2565 (เฉพาะรายที่มีการเปลี่ยนแปลง)
ชื่อไฟล์ : qvzAPvCWed95722.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้