ชื่อเรื่อง : วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 นางเนตรนภา เหมือนวาจา นายก อบต.ตาเบา ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ในที่ประชุมสภา อบต.ตาเบา สมัยสามัญ สมัยที่

ชื่อไฟล์ : 2hzF2vRThu93342.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : tMgoUTeThu93454.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 2RwwtULThu93508.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้