messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ตาเบา
อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

บริการข้อมูล
    thumb_up facebook

สถิติ sitemap
วันนี้ 107
เดือนนี้2,521
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)78,146
ทั้งหมด 280,000

folder ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานแสดงความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างฯ ของหน่วยงานที่มีการลงนามในสัญญาแล้ว ณ 31 มีนาคม 2567
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างฯของหน่วยงาน หมวดงบลงทุนที่มีการดำเนินการในปี พ.ศ.2567
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ 2567 ประจำปีงบมาณ 2567
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือน มกราคม พ.ศ 2567 ประจำปีงบมาณ 2567
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ 2566 ประจำปีงบมาณ 2567
เผยแพร่วันที่ : 2 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ 2566 ประจำปีงบมาณ 2567
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ 2566 ประจำปีงบมาณ 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือน กันยายน พ.ศ 2566 ประจำปีงบมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ 2566 ประจำปีงบมาณ 2566
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ 2566 ประจำปีงบมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ 2566 ประจำปีงบมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านโคกเวง หมู่ที่ 17 เชื่อมบ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ 2566 ประจำปีงบมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือน เมษายน พ.ศ 2566 ประจำปีงบมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ 2566 ประจำปีงบมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ 2566 ประจำปีงบมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือน มกราคม พ.ศ 2566ประจำปีงบมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ 2565 ประจำปีงบมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ 2565 ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ 2565 ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18
1 - 20 (ทั้งหมด 42 รายการ) 1 2 3
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นางเนตรนภา เหมือนวาจา
นายก อบต.ตาเบา
โทร : 0618945656
นางเนตรนภา เหมือนวาจา
นายก อบต.ตาเบา
โทร : 0618945656
นายจักรินทร์ คนึงเพียร
ปลัดอบต. ตาเบา
โทร : 0817607194
นายจักรินทร์ คนึงเพียร
ปลัดอบต. ตาเบา
โทร : 0817607194