องค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ตาเบา
อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
บริการข้อมูล
    thumb_up facebook

สถิติ sitemap
วันนี้ 8
เดือนนี้24,857
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)79,308
ทั้งหมด 280,000

group สมาชิกสภา
นายประเสริฐ สุชาติสุนทร
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา
นายสุขทน สมปาง
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา
นายจักรินทร์ คนึงเพียร
เลขานุการสภาฯ
นายสงวนชัย สมปาง
สมาชิกสภาฯ หมู่ 1
นายสุริยะ ธานีพูน
สมาชิกสภาฯ หมู่ 3
นางเสรี ขำหลักร้อย
สมาชิกสภาฯ หมู่ 4
นายคำรณ ได้ไซร์
สมาชิกสภาฯ หมู่ 5
นายประยุทธ คิดดีจริง
สมาชิกสภาฯ หมู่ 6
นายสุดท้าย ถึงดี
สมาชิกสภาฯ หมู่ 8
นายสุทัศน์ สุดตะลาวดี
สมาชิกสภาฯ หมู่ 9
นางยุพิน คงสืบเสาะ
สมาชิกสภาฯ หมู่ 10
นายปัญญา คิดนุนาม
สมาชิกสภาฯ หมู่ 11
นางรัตมณี น่าชม
สมาชิกสภาฯ หมู่ 12
นางวรรณี ติราวรัมย์
สมาชิกสภาฯ หมู่ 13
นางอุไร ฉายยิ่งเชี่ยว
สมาชิกสภาฯ หมู่ 14
นายพายัพ ประดุจนาม
สมาชิกสภาฯ หมู่ 15
นายสุราช มีชื่อ
สมาชิกสภาฯ หมู่ 16
นายประกาสิทธิ์ สอดศรีจันทร์
สมาชิกสภาฯ หมู่ 17
นายประมูล ธานีพูน
สมาชิกสภาฯ หมู่ 18
นายสำเร็จ เอ็นยอด
สมาชิกสภาฯ หมู่ 19
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นางเนตรนภา เหมือนวาจา
นายก อบต.ตาเบา
โทร : 0618945656
นางเนตรนภา เหมือนวาจา
นายก อบต.ตาเบา
โทร : 0618945656
นายจักรินทร์ คนึงเพียร
ปลัดอบต. ตาเบา
โทร : 0817607194
นายจักรินทร์ คนึงเพียร
ปลัดอบต. ตาเบา
โทร : 0817607194