องค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ตาเบา
อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 32140 โทรศัพท์. 0-4455-8931 โทรสาร. 0-4455-8932

บริการข้อมูล
thumb_up facebook

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 60
group สมาชิกสภา
(นายญาติ ยอดเสาดี)
ประธานสภา
(นายญาติ ยอดเสาดี)
ประธานสภา
(นายจักพงศ์ สุรินทรานนท์)
รองประธานสภา
(นายจักพงศ์ สุรินทรานนท์)
รองประธานสภา
(นายจักรินทร์ คนึงเพียร)
ปลัดอบต.ตาเบา เลขานุการสภา
(นายจักรินทร์ คนึงเพียร)
ปลัดอบต.ตาเบา เลขานุการสภา
(นายสกล คงสุข)
สมาชิกสภาฯ หมู่ 1
(นายสกล คงสุข)
สมาชิกสภาฯ หมู่ 1
(นายอุไทย จันทร์มาลี)
สมาชิกสภาฯ หมู่ 1
(นายอุไทย จันทร์มาลี)
สมาชิกสภาฯ หมู่ 1
(นายญาติ ยอดเสาดี)
สมาชิกสภาฯ หมู่ 2
(นายญาติ ยอดเสาดี)
สมาชิกสภาฯ หมู่ 2
(นายประเสริฐ สุชาติสุนทร)
สมาชิกสภาฯ หมู่ 2
(นายประเสริฐ สุชาติสุนทร)
สมาชิกสภาฯ หมู่ 2
(นายสุริยะ ธานีพูน)
สมาชิกสภาฯ หมู่ 3
(นายสุริยะ ธานีพูน)
สมาชิกสภาฯ หมู่ 3
(นายสำรวม รัตนะเวียง)
สมาชิกสภาฯ หมู่ 3
(นายสำรวม รัตนะเวียง)
สมาชิกสภาฯ หมู่ 3
(นายบุญชัย จันทร์เนียม)
สมาชิกสภาฯ หมู่ 4
(นายบุญชัย จันทร์เนียม)
สมาชิกสภาฯ หมู่ 4
(นางเสรี ขำหลักร้อย)
สมาชิกสภาฯ หมู่ 4
(นางเสรี ขำหลักร้อย)
สมาชิกสภาฯ หมู่ 4
(นางเพลิน เพลินพร้อม)
สมาชิกสภาฯ หมู่ 5
(นางเพลิน เพลินพร้อม)
สมาชิกสภาฯ หมู่ 5
(น.ส.ทวีกาญจน์ ยอดเสาดี)
สมาชิกสภาฯ หมู่ 5
(น.ส.ทวีกาญจน์ ยอดเสาดี)
สมาชิกสภาฯ หมู่ 5
(นายวรยุทธ สำราญล้ำ)
สมาชิกสภาฯ หมู่ 6
(นายวรยุทธ สำราญล้ำ)
สมาชิกสภาฯ หมู่ 6
(นายสุธน สำราญล้ำ)
สมาชิกสภาฯ หมู่ 6
(นายสุธน สำราญล้ำ)
สมาชิกสภาฯ หมู่ 6
(นายสุขทน สมปาง)
สมาชิกสภาฯ หมู่ 7
(นายสุขทน สมปาง)
สมาชิกสภาฯ หมู่ 7
(นายไสว เกิดชื่น)
สมาชิกสภาฯ หมู่ 7
(นายไสว เกิดชื่น)
สมาชิกสภาฯ หมู่ 7
(นายละเมียด รักงาม)
สมาชิกสภาฯ หมู่ 8
(นายละเมียด รักงาม)
สมาชิกสภาฯ หมู่ 8
(นายสุดท้าย ถึงดี)
สมาชิกสภาฯ หมู่ 8
(นายสุดท้าย ถึงดี)
สมาชิกสภาฯ หมู่ 8
(นายนาค ชูชื่นบุญ)
สมาชิกสภาฯ หมู่ 9
(นายนาค ชูชื่นบุญ)
สมาชิกสภาฯ หมู่ 9
(นายสุทัศน์ สุดตะลาวดี)
สมาชิกสภาฯ หมู่ 9
(นายสุทัศน์ สุดตะลาวดี)
สมาชิกสภาฯ หมู่ 9
(นางยุพิน คงสืบเสาะ)
สมาชิกสภาฯ หมู่ 10
(นางยุพิน คงสืบเสาะ)
สมาชิกสภาฯ หมู่ 10
(ว่าง)
สมาชิกสภาฯ หมู่ 10
(ว่าง)
สมาชิกสภาฯ หมู่ 10
(นายปัญญา คิดนุนาม)
สมาชิกสภาฯ หมู่ 11
(นายปัญญา คิดนุนาม)
สมาชิกสภาฯ หมู่ 11
(นายศักดา รัตนวรรณ)
สมาชิกสภาฯ หมู่ 11
(นายศักดา รัตนวรรณ)
สมาชิกสภาฯ หมู่ 11
(นายภูมิศักดิ์ ชูชื่นบุญ)
สมาชิกสภาฯ หมู่ 12
(นายภูมิศักดิ์ ชูชื่นบุญ)
สมาชิกสภาฯ หมู่ 12
(นางรัตมณี น่าชม)
สมาชิกสภาฯ หมู่ 12
(นางรัตมณี น่าชม)
สมาชิกสภาฯ หมู่ 12
(นายชาญยุทธ ชนะชัย)
สมาชิกสภาฯ หมู่ 13
(นายชาญยุทธ ชนะชัย)
สมาชิกสภาฯ หมู่ 13
(นางทองจันทร์ สัตย์สุขยิ่ง)
สมาชิกสภาฯ หมู่ 13
(นางทองจันทร์ สัตย์สุขยิ่ง)
สมาชิกสภาฯ หมู่ 13
(นายประยูร ติราวรัมย์)
สมาชิกสภาฯ หมู่ 14
(นายประยูร ติราวรัมย์)
สมาชิกสภาฯ หมู่ 14
(นางอุไร ฉายยิ่งเชี่ยว)
สมาชิกสภาฯ หมู่ 14
(นางอุไร ฉายยิ่งเชี่ยว)
สมาชิกสภาฯ หมู่ 14
(นายจักพงศ์ สุรินทรานนท์)
สมาชิกสภาฯ หมู่ 15
(นายจักพงศ์ สุรินทรานนท์)
สมาชิกสภาฯ หมู่ 15
(นายมาโนช ยอดเสาดี)
สมาชิกสภาฯ หมู่ 15
(นายมาโนช ยอดเสาดี)
สมาชิกสภาฯ หมู่ 15
(นายชัย คิดดีจริง)
สมาชิกสภาฯ หมู่ 16
(นายชัย คิดดีจริง)
สมาชิกสภาฯ หมู่ 16
(นายอำนาจ ใยแดง)
สมาชิกสภาฯ หมู่ 16
(นายอำนาจ ใยแดง)
สมาชิกสภาฯ หมู่ 16
(นางสังวาลย์ ชูชื่นบุญ)
สมาชิกสภาฯ หมู่ 17
(นางสังวาลย์ ชูชื่นบุญ)
สมาชิกสภาฯ หมู่ 17
(นายพิทักษ์ สัญจรดี)
สมาชิกสภาฯ หมู่ 17
(นายพิทักษ์ สัญจรดี)
สมาชิกสภาฯ หมู่ 17
(นายเฉลียว ธานีพูน)
สมาชิกสภาฯ หมู่ 18
(นายเฉลียว ธานีพูน)
สมาชิกสภาฯ หมู่ 18
(นายประมูล ธานีพูน)
สมาชิกสภาฯ หมู่ 18
(นายประมูล ธานีพูน)
สมาชิกสภาฯ หมู่ 18
(ว่าง)
สมาชิกสภาฯ หมู่ 19
(ว่าง)
สมาชิกสภาฯ หมู่ 19
(นายมิตร ติราวรัมย์)
สมาชิกสภาฯ หมู่ 19
(นายมิตร ติราวรัมย์)
สมาชิกสภาฯ หมู่ 19
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายจักรินทร์ คนึงเพียร )
ปลัดอบต. ตาเบา
โทร : สายตรง 0817607194
(นายจักรินทร์ คนึงเพียร )
ปลัดอบต. ตาเบา
โทร : สายตรง 0817607194