messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ตาเบา
อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

บริการข้อมูล
    thumb_up facebook

สถิติ sitemap
วันนี้ 163
เดือนนี้2,521
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)78,146
ทั้งหมด 280,000

info E-Service
ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

play_arrow แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 2567
(EIT 2567)
ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา ประเมิน ITA ปี 2567 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

(คลิกที่รูปภาพ หรือ สแกน QR Code ด้านล่างนี้⬇️)

No Gift Policy


volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ปี 2567
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview2
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด้านการส่งเสิรมกีฬา ปี 2567
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview1
ข้อมูลสนามกีฬาตำบลตาเบา
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview1

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

camera_alt ภาพกิจกรรม
กิจกรรมหนูน้อยปลูกพืชผักสวนครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา
โครงการอนุรักษ์ประเพณี “ฮาวปลึงกระแบ็ย” ประจำปี 2567
โครงการจัดงานสืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น งานประเพณี “ก่อเจดีย์ทราย” ประจำปี 2567
ประกาศเจตนารมณ์ต่อการทุจริต
กิจกรรมแสดงผลงาน/นิทรรศการ/บัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2566
โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนต้านยาเสพติด "ตาเบาคัพ" ครั้งที่ 24 ประจำปี 2567
กิจกรรมการแข่งขันตำข้าวหอมมะลิลีลา ในงาน"มหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์ ประจำปี 2566" ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2566 ณ สนามแสดงช้างจังหวัดสุรินทร์
มาตรการประหยัดพลังงานองค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา
 
cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
folder กิจการสภา อบต.ตาเบา
เรียกประชุมฯสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ปี 2566
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview8
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ปี 2566 ครั้งที่ 2
เผยแพร่วันที่ : 29 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview4
เรียกประชุมฯสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ปี2566
เผยแพร่วันที่ : 16 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview2
เรียกประชุมฯสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ปี2566
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview3
ระเบียบสภาท้องถิ่นว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นพ.ศ.2565 grade
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview17

บุคลากรภายใน
thumb_up ผู้บริหารองค์กร
นางเนตรนภา เหมือนวาจา
นายก อบต.ตาเบา
โทร : 0618945656
นางเนตรนภา เหมือนวาจา
นายก อบต.ตาเบา
โทร : 0618945656
นายจักรินทร์ คนึงเพียร
ปลัดอบต. ตาเบา
โทร : 0817607194
นายจักรินทร์ คนึงเพียร
ปลัดอบต. ตาเบา
โทร : 0817607194

play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน

https://youtu.be/mkf5xNMF5Cs?si=wsrh3R33vOt4AngA

https://youtu.be/IX5skLUC9qU?si=lUBtDoSrE_bUa2Ri

public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กค.
18/10/2566
25/10/2566
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กค.
16/10/2566
16/10/2566
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5
สน.คท.
10/06/2567
10/06/2567
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 5/2567
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.บถ.
10/06/2567
10/06/2567
สำรวจรายชื่อข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จะขอรับการประเมินหรือการแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษ และเชี่ยวชาญตามมาตรฐานทั่วไปหรือหลักเกณฑ์เดิม ฯ
กค.
10/06/2567
10/06/2567
ประชาสัมพันธ์ บัญชีบริการดิจิตอล เพื่อส่งเสริมให้เกิดการประยุกต์ใช้สินค้าและบริการดิจิทัลจากผู้ประกอบการและผู้ให้บริการดิจิทัลไทย

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ