องค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ตาเบา
อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
folder แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
insert_drive_file ประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญเเละของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
เผยแพร่วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file ประกาศมาตรการกลไกในการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามรส่วนร่วมในการดำเนินงาน
เผยแพร่วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน
เผยแพร่วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file ประกาศมาตรการตรวจสอบใช้ดุลยพินิจ
เผยแพร่วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file ประกาศมาตรการป้องกันการขัดเเย่งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
เผยแพร่วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file ประกาศมาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
เผยแพร่วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file ประกาศ มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตเเละประพฤ๐ติมิชอบของเจ้าหน้าที่
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์ มาตรการ เเละเเนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตเเละประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file ประกาศการใช้คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file ประกาศมาตรการ การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาปรโยชน์สาธารณะ
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file คำสั่ง อตบ. ตาเบา ปรับปรุงคำสั่งคณะทำงานรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ รับเเจ้งปัญหารการทุจริต
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file เเนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตเเละประพฤติมิชอบ ประจำปีพ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file คู่มือ/แนวทางการปฏิบัติการการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 93
insert_drive_file คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 354
1 - 16 (ทั้งหมด 16 รายการ) 1