messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ตาเบา
อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

บริการข้อมูล
    thumb_up facebook

สถิติ sitemap
วันนี้ 175
เดือนนี้2,521
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)78,146
ทั้งหมด 280,000

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวลาดยาง Asphaltic Concrete โดยวิธี Pavement In place Recycling สายทางบ้าน
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ซ่อมสร้างผิวลาดยาง Asphaltic Concrete โดยวิธี Pavement In place Recycling สายทางบ้านลำพุก หมู่ที่ 14 ฯ
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
ประกาศวิจารณ์ ร่างประกวดราคาจ้างและเอกสารประกวดราคา โครงการซ่อมสร้างผิวลาดยาง Asphaltic Concrete โดยวิธี Pavement In place Recycling ครั้งที่ 2
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
ประกาศวิจารณ์ ร่างประกวดราคาจ้างและเอกสารประกวดราคา โครงการซ่อมสร้างผิวลาดยาง Asphaltic Concrete โดยวิธี Pavement In place Recycling สายทางบ้านลำพุก poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการต่อเติมอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ต่อเติมอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40
ยกเลิก ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ต่อเติมอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 58
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ต่อเติมอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 61
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ต่อเติมอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 79
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปะปูล หมู่ที่ 13 (บ้านนายมั่น - แยกนางอุไร) poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 70
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกระเพอโร หมู่ที่ 7 ( จากบ้านนายสุวรรณ ดุลดียิ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านลำพุก หมู่ที่ 14 (จากบ้านนายสุรัช -บ้านนายฉลอง) poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขวาว หมู่ที่ 12 (เส้นรอบบ้านพนมดิน) poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ต่อเติมห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองจอก หมูที่ 11 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองจอก poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 61
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ปรับปรุงถนนดินลงผิวจราจรหินคลุก บ้านโคกจราบ หมู่ที่ 8 (จากบ้านนางบอน-สามแยกตาเส poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านโคกเวง หมู่ที่ 17 เชื่อมบ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36
ประกาศประกวดราคาจ้างฯ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านโคกเวง หมู่ที่ 17 เชื่อมบ้านบุกเจก หมู่ที่ 15 ตำบลตาเบา อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43
ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านโคกเวง หมู่ที่ 17 เชื่อมบ้านบุกเจก หมู่ที่ 15 ตำบลตาเบา อำเภอปราสาท จัง poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45
ประกาศวิจารณ์ ร่างประกวดราคาจ้างและเอกสารประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านโคกเวง หมู่ที่ 17 เชื่อมบ้านบุกเจก หมู่ที่ 15 ตำบลตาเ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47
1 - 20 (ทั้งหมด 155 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นางเนตรนภา เหมือนวาจา
นายก อบต.ตาเบา
โทร : 0618945656
นางเนตรนภา เหมือนวาจา
นายก อบต.ตาเบา
โทร : 0618945656
นายจักรินทร์ คนึงเพียร
ปลัดอบต. ตาเบา
โทร : 0817607194
นายจักรินทร์ คนึงเพียร
ปลัดอบต. ตาเบา
โทร : 0817607194