องค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ตาเบา
อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
camera_alt ภาพกิจกรรม
ประกาศรับสมัครเด็กนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา [7 มีนาคม 2566]
วันที่ 31 มกราคม 2566 นางเนตรนภา เหมือนวาจา และคณะกรรมการ สปสช. อบต.ตาเบา ร่วมประชุมพิจารณาโครงการ สปสช.ปี 2566 ซึ่งเป็นโครงการที่ส่งเสริม ป้องกัน บำบัดรักษา ฟื้่นฟูสมรรถภาพ และการดูแลแบบประคับประคอง... [1 กุมภาพันธ์ 2566]
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) [1 กุมภาพันธ์ 2566]
กิจกรรมโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2566 [17 มกราคม 2566]
วันที่ 19 ธันวาคม 2565 นางเนตรนภา เหมือนวาจา ประธานกรรมการพร้อมคณะกรรมการพัฒนาประชุมติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.ตาเบา [22 ธันวาคม 2565]
กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 [8 พฤศจิกายน 2565]
โครงการโภชนาการอาหารสำหรับเด็ก 2 - 5 ปี ประจำปี 2565 [24 สิงหาคม 2565]
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานและพนักงานจ้างส่วนท้องถิ่่น ประจำปี 2565 [22 สิงหาคม 2565]
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนต้านยาเสพติด "ตาเบาคัพ"ครั้งที่ 22 ประจำปี 2565 [26 กรกฎาคม 2565]
ตรวจรับโครงการถนนลาดยางสายบ้านตาเตียว หมู่ที่ 3 เชื่อมบ้านลำพุก หมู่ที่ 14 ตำบลตาเบา อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ [21 กรกฎาคม 2565]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 - 10 (ทั้งหมด 81 รายการ)